ORTASH

حجم قابل توجهی از واکسن کرونا چینی وارد کشور می‌شود

به‌زودی حجم قابل توجهی از واکسن کرونا چینی وارد کشور می‌شود

متعاقب ملاقات محمد جواد ظریف با همتای چینی و توافقات اولیه، به زودی حجم قابل توجهی از واکسن کرونا چینی وارد کشور می‌شود.

به‌زودی حجم قابل توجهی از واکسن کرونا چینی وارد کشور می …

5/8/2021 · متعاقب ملاقات محمد جواد ظریف با همتای چینی و توافقات اولیه، به زودی حجم قابل توجهی از واکسن کرونا چینی وارد کشور می‌شود.

حجم قابل توجهی از واکسن کرونا چینی وارد کشور می‌شود

حجم قابل توجهی از واکسن کرونا چینی در پی رایزنی‌ وزیر امور خارجه با همتای چینی‌اش به زودی وارد کشور می‌شود.

حجم قابل‌توجهی از واکسن چینی کرونا به‌زودی وارد کشور می …

علاوه بر یک‌میلیون دوزی که هفته گذشته از چین وارد شد، به‌زودی حجم قابل‌توجهی از واکسن کرونا وارد کشور می …

به زود‌‌ی حجم قابل توجهی واکسن کرونا وارد‌‌ ایران می ‌شود‌‌

5/8/2021 · به زود‌‌ی حجم قابل توجهی واکسن کرونا وارد‌‌ ایران می ‌شود‌‌ متعاقب ملاقات محمد‌‌ جواد‌‌ ظریف با همتای چینی و توافقات اولیه، به زود‌‌ی حجم قابل توجهی از واکسن کرونا چینی وارد‌‌ کشور می‌شود‌‌.

برچسب‌ها:, , ,