ORTASH

حقوق و قوانین صادرات و واردات

مرکز پژوهشها – قانون مقررات صادرات و واردات

به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. ‌ماده 2 – کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: 1 – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز. ندارد. 2 – کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان …

مقررات صادرات و واردات (ایران) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر لغو می‌گردد.
کالاهای صادراتی و وارداتی به ۳ گروه تقسیم می‌شوند:
• کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

7 نکته قانون صادرات و واردات – قوانین و مقررات صادرات و …

2/13/2021 · از قانون صادرات و واردات دیگری این است که تاجر برای حرفه ای شدن در زمینه صادرات و واردات باید بداند که در بازار هیچ چیز اثبات ندارد ، هیچ کس تکامل ندارد و هیچ چیزی هم مطلق نیست. • برای حرفه ای شدن باید: تخصص کامل در رفتار و دانش درزمینهٔ صادرات و واردات …

قوانین گمرکی

بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند: کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کست مجوز ندارد.

برچسب‌ها:, , ,