ORTASH

ریزه‌کاری‌های رفتن رستم به دژ سپید

داستان نبرد رستم و سهراب – تاریخ فا

کیکاوس به رستم نامه می نویسد که پهلوانِ دیگری از توران پیدا شده که قصدِ حمله به ایران را دارد. رستم همراه با سپاهیان به طرف دژِ سپید می رود و در دشتِ آنجا خیمه می زند.

داستان رستم و سهراب | تمدن ما

10/30/2013 · شاد شد و هومان و بارمان را با دوازده هزار سپاهی روانه کرد و به آنها سپرد که نباید این پسر پدرش را بشناسد تا وقتی رودرروی هم قرار گرفتند اگر رستم کشته شد ما به راحتی ایران را به چنگ آوریم و سپس در یک شب سهراب را در خواب می کشیم اما اگر سهراب در نبرد کشته شد از رستم انتقام گرفته ایم .

نگاهی به داستان رستم و سهراب و عملکرد قهرمانان آن

تهمینه، زنی در سمنگان ، مرز ایران و توران، كه بارها شاهد جنگ‌های دو كشور بوده، می‌پندارد اگر افراسیاب بداند سهراب فرزند رستم است، از خشمی كه به رستم دارد، به فرزندش آسیب خواهد رساند و از آن سو اگر رستم بداند كه چنین فرزندی دارد، سهراب را نزد خود خواهد خواند و او باز هم تنها …

برچسب‌ها:, ,