ORTASH

کتاب – سیمای خلیفه دوم- عمربن خطاب-بخش دوم

سیمای خلیفه دوم عمر بن خطاب بسم الله الرحمن الرحیم

سیمای خلیفه دوم عمر بن خطاب بسم الله الرحمن الرحیم موضوع:سیمای خلیفه دوم عمر ابن الخطاب در شهر مکه وصحرای سوزان وتابناک مکه وصحرای بی آب وعلف وقبل از جنگ فجار در چهار سال فردی چشم به این جهان گوشد که نام او عمر بن خطاب بن …

عمر بن خطاب – دانشنامه‌ی اسلامی

عمر بن الخطاب (متوفی ۲۳ ق)، خلیفه دوم از خلفای نخستین است. وی بنا به وصیت خلیفه اول، به مدت ۱۰ سال (۱۳-۲۳ ق) خلیفه مسلمانان بود. در زمان او، اعراب موفق شدند بخش های عظیمی از امپراطوری ساسانی و امپراطوری روم را به تصرف خود …

خشونت های «عمر بن خطاب» (1)

تمام کتاب هائی که شرح حال خلیفه دوم را نوشته اند، این داستان قصد ترور و خونریزی را از فضائل ایشان آورده اند! «دلائل النبوه بیهقی» که ابن تیمیه در مورد دلائل النبوه می گوید جزو صحیح ترین …

برچسب‌ها:, ,