ORTASH

اضافه کردن صفحه بندی به قالب وردپرس بدون استفاده از افزونه …

6/15/2019 · آموزش اضافه کردن صفحه بندی به قالب وردپرس بدون استفاده از افزونه – آموزش صفحه بندی مطالب در وردپرس – آموزش اضافه کردن pagination به قالب وردپرسی – صفحه بندی

افزودن صفحه بندی به وردپرس بدون نصب افزونه

6/5/2017 · دو روش برای افزودن صفحه‌بندی عددی به قالب وردپرس وجود دارد. روش اول افزودن صفحه‌بندی عددی به‌صورت دستی و بدون استفاده از افزونه است و روش دوم استفاده از یک افزونه می‌باشد. ازآنجاکه این مقاله در دسته آموزش قرار می‌گیرد، ابتدا روش دستی را توضیح می‌دهیم.