ORTASH

یاران امام زمان (عج) چه خصوصیات و ویژگی هایی دارند؟ | شهر سوال

4/8/2020 · در برخی روایات به بعضی از خصوصیات یاران امام زمان(ع) چنین اشاره شده است: ۱ – خداجویی: آنان خدا را به شایستگی شناخته و همه وجودشان غرق جلوه نور ایزدی است و ایمانی خالصانه در سینه دارند که شک و تردید با آنان بیگانه است.(۱)

ویژگی های امام زمان (عج)

یـاران امـام زمـان (ع ) چـنـد دسـته اند. دسته ای از آنان ، یاران خاص و ستاد فرماندهی آن حـضـرت هستند که تعدادشان 313 نفر است و همانها هستند که قرآن کریم در آیه 8 سوره هود از آنان به عنوان ((امت معدوده )) یاد می کند.